Bestilling Online

Tilstandsrapport
Energimærkning
Personligt Bygningssyn

Andre Ydelser
Download
Links

Arkitekter Cand. Arch.
Byggesagkyndige
Energikonsulenter


Hvem er vi
Kontakt
Forside

2006/2011 © Danske Bygningssyn Aps
Personligt Bygningssyn
.


Personligt Bygningssyn har til formål at sikre dine særlige ønsker og behov, inden du anbringer penge i huset. Vi kan ud fra dine personlige forudsætninger, give dig oplysninger om behov for yderligere investeringer huset vil have de kommende år for:

  • Vedligehold & Istandsættelse.
  • Forbedringer & Omforandring.
  • Skadeudbedring & Skadeforebyggelse.
  • Forhold der ikke er omfattet er tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen samt andre forsikringer.

Bygningssynet foretages af kompetent byggesagkyndig med deres personlige deltagelse. De kan i dialog den byggesagkyndig få klarlagt årsag til aktuelle håndværksmæssige og økonomiske valg og følgende forventelig restlevetid samt begrænsninger ved nutidige og historiske byggeteknikker for huset.
De vil få mulighed for at prøve deres drømme og ønsker samt behov om huset i dialog med erfaren og kompetent byggesagkyndig. Personligt Bygningssyn reporteres som udgangs punkt mundtligt på stedet og kunden foretager selv det videre forløb.
Bygningssynet kan være vejen til valget af det rigtige hus uden overraskelser mange år frem i tiden.

Danske Bygningssyn